Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ostatnia aktualizacja: 24.10.2023 r.

Polityka prywatności w formacie PDF

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych przez nas (dalej jako: "my" lub "Langusta na Palmie") podczas korzystania z naszej strony internetowej: www.langustanapalmie.pl (dalej jako: "Strona") i/lub składania zamówień na nasze towary i/lub usługi (dalej łącznie jako: "Usługi"). Prosimy Cię o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności abyś mógł uzyskać pełną informację o tym, w jaki sposób Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane. Korzystanie przez Ciebie z naszej Strony i/lub Usług oznacza Twoją akceptację warunków określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Jeżeli w jakimkolwiek zakresie nie zgadzasz się z treścią naszej Polityki Prywatności, prosimy Cię o niekorzystanie z naszej Strony i/lub naszych Usług, jak również o nieudostępnianie nam swoich danych osobowych w jakimkolwiek zakresie.  
 1. KIM JESTEŚMY??
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Languście na Palmie oraz działalności naszej fundacji, zachęcamy Cię do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej w zakładce: „O mnie”, „O languście” oraz „O zakonie”. Poniżej znajdziesz nasze pełne dane identyfikacyjne oraz dane kontaktoweNIEZŁA FUNDACJA Jana Kazimierza 31, 05-126 Nieporęt KRS: 0000856129, NIP: 5361948993, REGON: 38682856 e-mail: bok@niezlafundacja.pl tel. kom: +48 660 751 523 W celu prowadzenia oraz utrzymania naszej Strony, jak również w celu świadczenia przez nas niektórych Usług przetwarzamy dane osobowe na warunkach opisanych poniżej. Kiedy używamy pojęcia „dane osobowe”, mamy na myśli wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej. W żadnym wypadku nie przetwarzamy danych osobowych wrażliwych.
 1. KOGO DOTYCZY NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI?
Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do:
 • Odwiedzających Stronę: tj. osób wyświetlających treści na naszej Stronie, w tym osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych (newsletter) oraz osób, które podjęły próbę kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poprzez e-mail;
 • Ofiarodawców: osób, które we własnym imieniu lub działając na rzecz reprezentowanej przez siebie organizacji przekazały nam swoje dane osobowe w celu przekazania darowizny i/lub zawarcia z nami umowy o świadczenie przez nas określonych Usług drogą elektroniczną.
Informujemy, że w odniesieniu do wyżej wskazanych kategorii podmiotów Niezła Fundacja jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”). Ochrona prywatność dzieci: Informujemy, że Niezła Fundacja nie zbiera intencjonalnie jakichkolwiek informacji od dzieci poniżej 16-go roku życia. Jeśli masz mniej niż 16 lat, nie udostępniaj nam swoich danych osobowych. Jednocześnie zachęcamy rodziców oraz opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci oraz do pomocy w egzekwowaniu naszej Polityki Prywatności poprzez instruowanie dzieci, aby nigdy nie podawały danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Jeśli masz powody aby sądzić, że dziecko w wieku poniżej 16 lat przekazało nam swoje dane osobowe za pośrednictwem naszej Strony, proszę skontaktuj się z nami pod następującym adresem e-mail: bok@niezlafundacja.pl, a my niezwłocznie usuniemy te dane osobowe z naszych baz danych.
 1. JAKIEGO RODZAJU DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?
To jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy zależy od tego, w jaki sposób i w jakim celu będziesz korzystać z naszej Strony i/lub Usług. Ogólnie rzecz ujmując, przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy: (a) bezpośrednio od Ciebie, gdy przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub poprzez e-mail albo w celu przekazania darowizny; (b) pośrednio, tj. za pomocą zautomatyzowanych technologii, takich jak pliki cookies. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w naszej Polityce Cookies dostępnej na naszej Stronie: https://langustanapalmie.pl/pages/polityka-cookies. Pamiętaj, że możesz odwiedzić naszą Stronę bez konieczności przekazywania swoich danych osobowych. Jeżeli jednak będziesz chciał wykorzystać pełną funkcjonalność naszej Strony lub będziesz chciał skorzystać z naszych Usług, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujący sposób:
  • Formularz kontaktowy lub kontakt przez e-mail: Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na naszej Stronie lub poprzez e-mail, będziemy przetwarzać Twoje następujące dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres e-mail.
  • Informacje handlowe (newsletter): Jeśli wyrazisz opcjonalną zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych w postaci newslettera, będziemy przetwarzać Twoje następujące dane osobowe: imię, adres e-mail.
  • Przekazanie darowizny lub zawarcie umowy o świadczenie określonych Usług: Jeżeli chcesz przekazać nam darowiznę albo zawrzeć z nami umowę o świadczenie określonych Usług, będziemy przetwarzać Twoje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres korespondencji, adres dostawy (jeśli jest inny niż adres korespondencji), adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie), numer rachunku bankowego (jeżeli realizowana jest płatność elektroniczna).
  • Informacje o urządzeniu i użytkowaniu: Kiedy korzystasz z naszej Strony lub wchodzisz z nią w interakcję, my lub upoważnione przez nas podmioty trzecie możemy automatycznie zbierać informacje na temat korzystania ze Strony za pośrednictwem Twojego urządzenia. Informacje te są gromadzone za pomocą plików cookies i/lub podobnych technologii i składają się z:
   • Informacji o urządzeniu: Są to informacje o urządzeniu i oprogramowaniu, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do Strony, a więc przede wszystkim informacje o przeglądarce internetowej lub urządzeniu mobilnym, z którego korzystasz, stronie internetowej lub źródle, które połączyło Cię lub skierowało do naszej Strony, Twój adres IP lub identyfikator urządzenia, system operacyjny Twojego komputera lub urządzenia mobilnego oraz inne podobne informacje o charakterze technicznym.
   • Informacji o użytkowaniu: Są to informacje o interakcjach ze Stroną, w tym daty i godziny dostępu do niej, informacje o określonych zdarzeniach, dane dziennika i dane plików cookies. Informacje te pozwalają nam uzyskać wiedzę o tym, w jaki sposób korzystasz ze Strony oraz jakiego rodzaju inne działania podejmujesz na naszej Stronie. My lub upoważnione przez nas osoby trzecie automatycznie zbieramy dane dziennika, gdy uzyskujesz dostęp do Strony i korzystasz z niej. Używamy tych informacji do administrowania i ulepszania naszej Strony, analizowania trendów oraz śledzenia sposobu korzystania ze Strony przez jej użytkowników.
   • Informacje o lokalizacji: Na podstawie informacji o urządzeniu i użytkowaniu jesteśmy również w stanie określić ogólne informacje o Twojej lokalizacji.
  1. Filmy, zdjęcia oraz linki zewnętrznych dostawców: Nasza Strona może zawierać filmy i/lub zdjęcia oraz łącza do stron internetowych innych dostawców. Kliknięcie w link lub obejrzenie filmu i/lub zdjęcia nie wiąże się ze zbieraniem przez nas Twoich danych osobowych, jednak zewnętrzne platformy usługowe takie jak YouTube lub Shopify mogą gromadzić pewne dane osobowe zgodnie z ich własną polityką prywatności. Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez zewnętrzne platformy usługowe, zapoznaj się proszę z ich polityką prywatności dostępną na stronie internetowej dostawców tych usług.
 1. PLIKI COOKIES
Plik cookie to mały fragment danych (plik tekstowy), który nasza Strona – gdy jest odwiedzana przez jej użytkownika – zapisuje na urządzeniu w celu gromadzenia i przetwarzania pewnych informacji. Informacje gromadzone przez naszą Stronę nie identyfikują Cię w sposób bezpośredni. Ponieważ jednak szanujemy Twoje prawo do prywatności, możesz nie wyrazić zgody na wykorzystywanie niektórych rodzajów plików cookies, co jednak może wpłynąć na komfort korzystania przez Ciebie z naszej Strony i/lub naszych Usług. Kiedy odwiedzasz naszą Stronę po raz pierwszy, pokażemy Ci wyskakujące okienko z niezbędnymi informacjami dotyczącymi plików cookies. Po kliknięciu przycisku "Zapisz preferencje" wyrażasz zgodę na używanie przez nas określonych kategorii plików cookies oraz wtyczek wybranych w wyskakującym okienku. Korzystanie z plików cookies może zostać wyłączone za pośrednictwem Twojej przeglądarki, ale pamiętaj, że nasza Strona może w takim przypadku nie działać poprawnie. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas plików cookies znajdziesz w naszej Polityce Cookies dostępnej na naszej Stronie: www.langustanapalmie.pl/polityka-plikow-cookies-eu. Więcej informacji na temat plików cookies, których używamy w związku z obsługą naszego sklepu za pomocą platformy Shopify znajdziesz pod tym linkiem: www.shopify.com/legal/cookies.
 1. W JAKIM CELU MOŻEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
Aby gromadzić i wykorzystywać Twoje dane osobowe w określonym celu zgodnie z przepisami RODO, musimy mieć ważną podstawę prawną do ich przetwarzania. Te podstawy prawne – w zależności od konkretnych okoliczności – mogą być następujące:
 1. Wykonanie umowy: gdy Twoje dane osobowe są konieczne w celu przygotowania, zawarcia lub wykonania umowy zawartej pomiędzy nami, na przykład, gdy przekazujesz nam darowiznę lub gdy zawierasz z nami umowę o świadczenie określonych Usług drogą elektroniczną;
 2. Twoja wyraźna zgoda: gdy wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych do celów przekazywania informacji handlowych (newsletter);
 3. Nasz prawnie uzasadniony interes: gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu osiągnięcia przez nas prawnie uzasadnionego interesu (może to nastąpić w przypadku wypełnienia przez Ciebie formularza kontaktowego znajdującego się na naszej Stronie, jak również w przypadku, gdy przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych będzie konieczne do ochrony lub dochodzenia przez nas roszczeń w związku z zawartą przez nas umową o świadczenie określonych Usług);
 4. Nasz prawny obowiązek: gdy musimy wykorzystać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (może to nastąpić w przypadku zawarcia z Tobą umowy o świadczenie określonych Usług, gdy konieczne będzie przetwarzanie przez nas określonych danych osobowych w celach sporządzenia rozliczeń księgowych i/lub podatkowych).
  Poniżej znajdują się cele oraz odpowiadające im podstawy prawne, do których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe:
 1. zapewnienie dostępu do naszej Strony, jej treści oraz pełnej funkcjonalności (w zależności od kontekstu – nasz prawnie uzasadniony interes lub Twoja wyraźna zgoda, jeżeli jest wymagana);
 2. wykonywanie naszych zobowiązań oraz egzekwowanie praw wynikających z umów zawartych pomiędzy nami, w tym składanie i realizacja zamówień na określone Usługi (w zależności od kontekstu – zawarcie oraz wykonanie umowy lub nasz prawnie uzasadniony interes);
 3. rozwijanie i ulepszanie naszej Strony, dodawanie nowych funkcjonalności, ulepszanie UX po stronie Odwiedzających Stronę oraz Ofiarodawców (w zależności od kontekstu – nasz prawnie uzasadniony interes lub Twoja wyraźna zgoda, jeżeli jest wymagana);
 4. odpowiadanie na zadane przez Ciebie pytania, komunikowanie się z Tobą, jak również zapewnienie należytej obsługi Ofiarodawcy (w zależności od kontekstu – nasz prawnie uzasadniony interes lub wykonanie zawartej pomiędzy nami umowy);
 5. zapewnienie zgodności naszego działania z obowiązującymi przepisami prawa (wypełnienie prawnych obowiązków ciążących na nas jako na administratorze danych osobowych);
 6. prowadzenie analiz statystycznych poprzez monitorowanie i analizowanie trendów, sposobu użytkowania oraz aktywności na Stronie (w zależności od kontekstu – nasz prawnie uzasadniony interes lub Twoja wyraźna zgoda, jeżeli jest wymagana);
 7. zwiększenie liczby osób korzystających z naszej Strony poprzez marketing bezpośredni i reklamę (wyłącznie Twoja wyraźna zgoda);
 8. wysyłanie informacji handlowych o naszych Usługach, ofertach, promocjach i wydarzeniach, np. w postaci newsletter (wyłącznie Twoja wyraźna zgoda);
 9. przekazywanie określonych informacji organom władzy publicznej: gdy jest to wymagane przez przepisy prawa i tylko w zakresie opisanym poniżej w pkt 6 (w zależności od kontekstu – wykonanie prawnego obowiązku lub nasz prawnie uzasadniony interes).
 
 1. KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
Możemy udostępnić Twoje dane osobowe wyłącznie w zakresie opisanym poniżej:
 1. Zewnętrzni dostawcy i podwykonawcy usług: Możemy udostępnić Twoje dane osobowe naszym zewnętrznym podwykonawcom lub usługodawcom, którzy są upoważnieni do świadczenia usług na naszą rzecz. Podmioty te podejmują działania, aby pomóc nam w prowadzeniu Strony oraz świadczeniu naszych Usług, a w niektórych przypadkach zbierają także na naszą rzecz i przetwarzają istotne dla nas informacje dodatkowe (np. zawarte w plikach cookies). Poniżej znajduje się lista usług, dla których możemy korzystać z zewnętrznych dostawców oraz podwykonawców:
  • obsługa strony internetowej oraz sklepu internetowego (Shopify);
  • usługi pocztowe oraz kurierskie (realizacja zamówień na określone Usługi);
  • usługi sieciowe hostingu i dostarczania treści (utrzymanie strony internetowej);
  • usługi analityczne i statystyczne;
  • partnerzy marketingowi i media społecznościowe;
  • realizacja i obsługa płatności elektronicznych;
  • platformy komunikacyjne i społecznościowe;
  • profesjonalni dostawcy usług: audytorzy, prawnicy, księgowi, doradcy podatkowi.
  Jeżeli chciałbyś uzyskać konkretne dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe podmiotów, o których mowa powyżej, skontaktuj się z nami pod adresem email: bok@niezlafundacja.pl
 1. Obowiązki wynikające z przepisów prawa, zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, współpraca z osobami trzecimi: Możemy także udostępnić Twoje dane osobowe w następujących, ściśle określonych przypadkach: (i) za Twoją wyraźną, uprzednią zgodą w ściśle określonym celu i wyłącznie na potrzeby realizacji tego celu; lub (ii) gdy w dobrej wierze uznamy, że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, na przykład na podstawie wezwania sądowego, nakazu lub decyzji administracyjnej; lub (iii) w celu ochrony bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, ochrony naszej Strony lub świadczonych przez nas Usług, a także w celu zapobiegania łamaniu prawa, nadużyciom lub innym złośliwym działaniom w odniesieniu do Ciebie, osób trzecich lub naszej Strony i/lub Usług. Jeżeli będziemy zobowiązani do ujawnienia Twoich danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. na podstawie wezwania sądowego, nakazu lub decyzji administracyjnej), odpowiemy wyłącznie na te wnioski, które są prawidłowo wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wyłącznie w zakresie wymaganym przez prawo. Jeżeli będzie to zgodne z obowiązującym prawem, to przed takim ujawnieniem poinformujemy Cię o tym.
 
 1. BEZPIECZEŃSTAWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Szanujemy i chronimy Twoją prywatność, dlatego też wprowadziliśmy niezbędne środki bezpieczeństwa o charakterze technicznym oraz organizacyjnym mające na celu ochronę Twoich danych osobowych. Co więcej, stale monitorujemy przetwarzanie Twoich danych osobowych, aby było ono zgodne z przepisami RODO. Jeżeli chciałbyś uzyskać od nas więcej informacji w tym zakresie, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: bok@niezlafundacja.pl
 1. PRZEZ JAKI OKRES CZASU BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
Stosujemy następujące kryteria w celu określenia czasu przetwarzania Twoich danych osobowych: (a) rodzaj oraz charakter danych osobowych; (b) cele, dla których dane osobowe zostały zebrane; (c) okres, w którym utrzymujemy z Tobą stałą relację i zapewniamy Ci dostęp do naszej Strony i/lub Usług, np. na podstawie umowy; (d) mające zastosowanie wymogi wynikające z przepisów prawa. W przypadku, gdy pomiędzy nami zostanie zawarta umowa, np. umowa darowizny lub umowa o świadczenie określonych Usług, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia naszych Usług na podstawie zawartej umowy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów. Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, informacje o Tobie będą przetwarzane przez okres wynikający z właściwych przepisach prawa. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonym celu (np. zgoda na przesyłanie newslettera), Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane nie dłużej niż przez 10 lat, chyba że wcześniej wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeżeli wszystkie bądź niektóre Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w związku z ochroną lub dochodzeniem naszych roszczeń, Twoje dane będą przez nas przechowywane do czasu przedawnienia tych roszczeń. Niezależnie od powyższego – jeżeli nie będziemy już dłużej potrzebować wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych – niezwłocznie je usuniemy w bezpieczny sposób, który uniemożliwi identyfikację Twojej tożsamości. W niektórych przypadkach możemy zdecydować się na przeprowadzenie pełnej anonimizacji Twoich danych osobowych zamiast ich trwałego usuwania, na przykład do celów statystycznych. Jeżeli zdecydujemy się na taki krok to gwarantujemy, że nie będzie możliwości powiązania tych informacji bezpośrednio z Tobą i tym samym ustalenia Twojej tożsamości. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących okresów przetwarzania Twoich danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: bok@niezlafundacja.pl NEWSLETTER: Jeżeli nie chcesz otrzymywać od nas informacji handlowych (newsletter) informujemy, że możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę poprzez kliknięcie linku rezygnacji, który zawarty jest w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail. Jeśli to zrobisz, niezwłocznie zaktualizujemy nasze bazy danych i podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby niezwłocznie spełnić Twoją prośbę. Aby wycofać swoją zgodę możesz także skontaktować się z nami mailowo: bok@niezlafundacja.pl
 1. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 • Prawo do informacji: Twoje prawo do żądania od nas informacji o zakresie, celu i podstawie prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Prawo dostępu do danych: Twoje prawo do zażądania od nas kopii danych osobowych, które przetwarzamy.
 • Prawo do sprostowania danych: Twoje prawo do żądania poprawienia przez nas Twoich danych osobowych, jeśli są one niekompletne lub niedokładne.
 • Prawo do usunięcia danych (znane również jako "prawo do bycia zapomnianym"): W pewnych okolicznościach możesz poprosić nas o trwałe usunięcie Twoich danych osobowych (chyba że przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w oparciu o inną podstawę prawną, np. ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes lub w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego – jeżeli taki przypadek zachodzi, poinformujemy Cię o tym).
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: W określonych przypadkach masz prawo do zwrócenia się do nas z prośbą o zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo zwrócić się do nas z prośbą o przekazanie kopii Twoich danych osobowych w powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym przeniesienie Twoich danych osobowych np. do innego administratora danych osobowych;
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: W określonych przypadkach masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych;
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody.
Masz także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (więcej informacji w tym zakresie znajdziesz na stronie internetowej organu nadzorczego: https://uodo.gov.pl/pl). Będziemy jednak wdzięczni za możliwość uprzedniego ustosunkowania się do Twoich obaw i/lub zarzutów przed zwróceniem się do organu nadzorczego, dlatego też w miarę możliwości prosimy Cię o uprzedni kontakt z nami pod następującym adresem email: bok@niezlafundacja.pl
 1. JAK MOGĘ SKORZYSTAĆ Z PRZYSŁUGUJĄCYCH MI PRAW?
Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z praw opisanych powyżej lub masz do nas pytania w tym zakresie, możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: bok@niezlafundacja.pl Nie musisz uiszczać jakichkolwiek opłat za dostęp do swoich danych osobowych lub skorzystanie z innych praw, chyba że Twoje żądanie będzie wyraźnie nieuzasadnione lub nadmierne. Alternatywnie możemy odmówić spełnienia Twojego żądania w takich okolicznościach, o czym niezwłocznie Cię poinformujemy. Informujemy, że jeżeli nie będziemy w stanie w sposób dostateczny zweryfikować Twojej tożsamości, to nie będziemy w stanie spełnić Twojego żądania dotyczące skorzystania z Twoich praw opisanych powyżej. Dlatego też przed udzieleniem Ci odpowiedzi możemy poprosić Cię o podanie określonych danych, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość. Jest to środek bezpieczeństwa gwarantujący, że Twoje dane osobowe nie zostaną ujawnione osobie do tego nieupoważnionej. Informujemy także, że odpowiemy na wszystkie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. W niektórych przypadkach udzielenie odpowiedzi może potrwać dłużej niż miesiąc, np. gdy Twoje żądanie jest szczególnie złożone lub złożyłeś kilka wniosków. W takim przypadku powiadomimy Cię o tym zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, w szczególności przepisami RODO.
 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych spoza strefy UE lub Wielkiej Brytanii, gdzie może nie obowiązywać taki sam standard bezpieczeństwa danych osobowych.
 1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
Jeżeli jesteś naszym Ofiarodawcą i jednocześnie jesteś osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, to prosimy Cię o wypełnienie w naszym imieniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 RODO poprzez poinformowanie Twoich użytkowników końcowych będących osobami fizycznymi (tj. pracowników, współpracowników i osoby trzecie) o tym przez kogo, w jakim zakresie i w jaki sposób będą przetwarzane dane osobowe tych osób w związku z korzystaniem przez te osoby z naszej Strony i/lub Usług. Nasza odpowiedzialność w tym zakresie jest wyłączona w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie.
 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności została ostatnio zmodyfikowana w dniu wskazanym na początku niniejszego dokumentu (ostatnia aktualizacja). Sugerujemy jednak przeglądanie jej treści od czasu do czasu, ponieważ nasza Strona oraz zakres świadczonych przez nas Usług mogą ulec w przyszłości zmianie. W związku z tym może być konieczne wprowadzenie zmian w treści niniejszej Polityki Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany, to niezwłocznie powiadomimy Cię o nich drogą elektroniczną (w formie wiadomości e-mail). Dalsze korzystanie ze Strony i/lub naszych Usług po wprowadzeniu zmian w niniejszej Polityce Prywatności będzie oznaczało Twoją akceptację nowych warunków Polityki Prywatności.
 1. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące naszej Polityki Prywatności, naszej Strony lub świadczonych przez nas Usług, skontaktuj się z nami pod adresem: bok@niezlafundacja.pl