Kim jesteśmy?

Jesteśmy ludźmi spragnionymi piękna i dobra. Wierzymy, że człowiek zanurzony w pięknie czuje się dobrze i żyje dobrze. Niezła Fundacja to platforma, poprzez którą realizujemy to pragnienie w dziedzinie ewangelizacji, kultury i edukacji. Flagową działalnością fundacji jest wspieranie i realizacja projektów Langusty na palmie.

Nasza misja

Wspieramy realizację twórczych projektów kulturalnych i edukacyjnych od marzenia do rozliczenia. W naszych działaniach kierujemy się Ewangelią i zależy nam na przekazywaniu jej językiem piękna: muzyki, filmu i obrazu. Promujemy talenty i towarzyszymy w rozwoju kreatywności.

Przekaż darowiznę